Planning

2016
 • Ondertekening leningsovereenkomst
 • december 2016

2017
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • september 2017

 • Bomenkap
 • oktober 2017

 • Aanbesteding gunning
 • oktober – december 2017

 • Afronding ontwerp gebouw
 • eind 2017

 • Archeologisch onderzoek
 • december 2017– januari 2018

 • Terreininrichting infrastructuur
 • december 2017 – april 2018

 • Aanleg wegen
 • december 2017 – april 2018

2018
 • Nieuwbouw RAV
 • januari - oktober 2018

 • Sloop oude RAV gebouw
 • november – december 2018

2020
 • Oplevering
 • september 2020