Selectie aanbestedingsprocedure

Onder de titel 'Tergooi nodigt uit!' is Tergooi  gestart met de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw. Gezocht wordt een partij die zowel de engineering en de realisatie van de nieuwbouw als het onderhoud van de nieuwbouw voor zijn rekening gaat nemen. 

De aanbestedingsprocedure start met een selectiefase waaraan elke geïnteresseerde kan meedoen. Voor de zomer worden uit de gegadigden maximaal vier partijen geselecteerd op basis van minimumeisen en kwalitatieve aspecten. Zij worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase waarin zij onder meer een begroting uitbrengen en de mogelijkheid krijgen om optimalisaties aan te dragen. Het hele traject neemt een klein jaar in beslag. De beoogde gunning en de start engineer en bouw is naar verwachting eind 2018, begin 2019. 

 

Klik hier voor de uitgebreide informatie 'Tergooi nodigt uit!'