Werk in uitvoering

De komende jaren bouwt Tergooi een compleet nieuw ziekenhuis in Hilversum, pal naast en in combinatie met het oude ziekenhuis. Dat gebeurt zorgvuldig en met respect voor de omgeving. Vanzelfsprekend houden we zoveel mogelijk rekening met omwonenden, onze patiënten, bezoekers  en medewerkers. Toch zullen de bouwwerkzaamheden overlast veroorzaken, daar ontkomen we niet aan. Denk aan een tijdelijke verkeersomleiding of geluidsoverlast.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de werkzaamheden en geven we zo nodig achtergrondinformatie. Daarnaast vindt u hier de actuele afsluitingen en verkeersomleidingen.

 

19 maart - 1 juni 2018

Afsluiting in- en uitgang naar Oostereind

Vanaf maandag 19 maart tot 1 juni 2018 is de in- en uitgang van het Oostereind afgesloten in verband met werkzaamheden voor de rondweg rond Tergooi locatie Hilversum. Ook een deel van de parkeerplaatsen voor de trombosedienst en dialysecentrum zal niet te gebruiken zijn.

Om toch voldoende parkeergelegenheid te houden, wordt aan de achterzijde van het gebouw van de Trombosedienst en het Dialysecentrum extra parkeergelegenheid gerealiseerd. Het parkeerterrein bij de Trombosedienst en het Dialysecentrum is gereserveerd voor patiënten en bezoekers.

De Trombosedienst, het Dialysecentrum, Viore en de Diagnosestudio zijn te bereiken via:

·de Van Riebeeckweg (op rotonde voor het ziekenhuis rechtsaf, daarna eerste weg rechts langs de ambulancepost);

·de Soestdijkerstraatweg (via de slingerweg richting het ziekenhuis, op T-splitsing links, dan eerste weg links en langs ambulancepost).

Vanaf 1 juni zijn de betreffende organisaties bereikbaar via de nieuwe rondweg. Hartelijk dank voor uw begrip gedurende de werkzaamheden.

 

11 - 22 september 2017

Toegangsweg via Soestdijkerstraatweg 2 weken dicht
Van 11 tot en met 22 september is de toegangsweg naar Tergooi vanaf de Soestdijkerstraatweg (ook wel bekend als spoedweg of tussenweg) gesloten voor alle verkeer in verband met wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt door middel van gele borden omgeleid. In die periode wordt de definitieve aansluiting op de Soestdijkerstraatweg gerealiseerd. Hiermee worden de werkzaamheden aan het kruispunt met de Soestdijkerstraatweg afgerond en kan na afloop van deze werkzaamheden de gehele kruising worden vrijgegeven (ook de al langere tijd afgezette linksafstrook op de Soestdijkerstraatweg). De aanleg van deze definitieve aansluiting zorgt voor een veilige ontsluiting voor het bouwverkeer voor de toekomstige bouwwerkzaamheden op het terrein van Tergooi (en ook van Hugenholz Property Group).

De realisatie van de definitieve kruising vindt komende maand plaats omdat begin oktober 2017 wordt gestart met de bomenkap op het terrein van Tergooi. Aansluitend start de aanleg van de nieuwe rondweg. In 2018 wordt deze weg ook gebruikt als bouwweg naar de locatie van de nieuw te bouwen ambulancepost. Als de definitieve weg klaar is, vervalt de huidige “slingerweg” door het bos en kunnen medewerkers en bezoekers van Tergooi deze nieuwe rondweg gebruiken om de hoofdentree van Tergooi te bereiken. Ook de gebruikers van de gebouwen aan de Bosrand en Oostereind worden op deze nieuwe rondweg aangesloten. 

 

1 - 31 oktober 2017
Bomenkap

Het kappen van een groot aantal bomen, dat gepland staat voor oktober 2017, roept bij sommige mensen vragen op. Onderstaand geven we antwoord op de meest prangende vragen over de bomenkap.

Waarom worden er bomen gekapt?
‘In het westelijk deel van het plangebied is bomenkap noodzakelijk om de bouw van het gezondheidspark in te passen in het landschap. De gemeente heeft hiertoe een vergunning verleend en we hebben een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet.’

Hoeveel bomen worden er gekapt?
‘Voor de bouw van het ziekenhuis worden in de eerste fase 1457 bomen gekapt. Uiteindelijk worden er circa 2000 bomen gekapt.’

Kunnen de bomen worden verplaatst?
‘Helaas niet. De bomen die worden gekapt, staan in een bos; de nieuwe bomen (de herplant) komen langs lanen en tussen gebouwen. De kans is klein dat een “bosboom” als “laanboom” aanslaat.’

Welke soorten bomen worden gekapt?
‘Onder andere beuken, eiken, grove dennen, douglas sparren en berken met een stamdiameter van 20 cm of meer. Dikke bomen zijn overigens niet altijd oude bomen. Een grove den met een stamdiameter van 40 cm is jonger dan een oude beuk met een stamdiameter van 30 cm.’

Parkeren onder het gebouw scheelt veel bomen, kan dat?
‘In Hilversum mogen gebouwen niet boven de boomgrens uitkomen. Het gebouw twee lagen optillen kan daarom niet. Parkeren onder het gebouw kan niet omdat het grondwater dan moet worden weggepompt en dat is weer schadelijk voor de bomen en voor de natuur.’

Wordt de bomenkap gecompenseerd?
‘Er worden 1100 bomen herplant en de financiële waarde van de overige bomen wordt geïnvesteerd in natuurontwikkeling.’

Waarom worden niet alle gekapte bomen herplant?
‘Investeren in natuurontwikkeling gaat verder dan alleen herplant. De initiatiefnemers en de gemeente hebben een duurzaam ontwikkeld gebied voor ogen. Naast de boomrijke lanen en het bestaande bos wordt er een park aangelegd (de groene wig), worden bestaande groenvoorzieningen hersteld en komen er wandel- en fietspaden. De initiatiefnemers betalen ook de kosten voor onderhoud en beheer. Het oostelijk deel is in eigendom en beheer van het Goois Natuurreservaat, dat blijft een prachtig natuurgebied.’

Houden jullie wel rekening met de dieren?
‘De bomen worden gekapt voordat de eekhoorns aan hun winterslaap beginnen. Bomen waarin eekhoorns wonen, worden zoveel mogelijk gespaard. Aan de bosrand worden grove dennen geplant, daar houden eekhoorns van. Voor de vleermuizen zijn kasten opgehangen en in de constructie van het gebouw worden vleermuisverblijven opgenomen.’