Eerste deel rondweg
bijna klaar

Op 1 juni, kan het eerste deel van de nieuwe rondweg, de Laan van Tergooi, in gebruik worden genomen. Daarmee is het niet langer nodig om vanaf de Soestdijkerstraatweg de slingerweg naar de hoofdingang te nemen.

Afgelopen maanden is de hele infrastructuur onder het eerste deel van de nieuwe rondweg aangelegd: riolering, kabels en leidingen voor bijvoorbeeld de openbare verlichting en de nieuwe parkeerinstallatie. Op 4 en 5 mei werd de nieuwe weg geasfalteerd en momenteel wordt de verlichting aangelegd en de belijning aangebracht. Ook wordt P1 uitgebreid en het hele gebied rondom de trombosedienst, Viore en het Oostereind opnieuw ingericht. Na de zomervakantie start de aanleg van het tweede deel van de rondweg: de verlenging en verbreding van de rotonde naar de SEH en de herinrichting van P2 en P3. 

De nieuwe weg waar alle nieuwe kabels, leidingen en rioleringen in liggen en met aan de zijkanten wortelbescherming voor het behoud van de natuur.